Fundacja Flow

Zespół

Jesteśmy zespołem specjalistów,
zajmujących się zdrowiem fizycznym i psychicznym człowieka.

Grażyna Bober-Opolska

lekarz, psychiatra

Z osobami chorymi psychicznie pracuję, zarówno w szpitalu, jak i w przychodniach, od ponad dwudziestu lat. Bardzo cieszy mnie fakt iż obecne podejście do pacjentów psychiatrycznych staje sie coraz bardziej elastyczne, podobnie jak do chorych w obrębie innych dziedzin medycyny. Leczenie jest dzieki temu znacznie skuteczniejesze niż dawniej.

Celem mojej terapii jest przywrócenie pacjentom normalnego funkcjonowania. Dzieki wiedzy zawodowej, którą stale poszerzam, mogę towarzyszyć im w procesie zdrowienia.

Czesto powtarzam za Thomasem Szaszem (anty-psychiatrą, co prawda…), że „życie nie stanowi problemu, który należy rozwiązać – życie należy przeżyć dzień po dniu, najlepiej jak potrafimy”.

Ewa Jaworska-Bylica

psychoterapeuta

Ważniejsze kompetencje formalne:
– Psychologia Kliniczna w UAM w Poznaniu,
– 4-letnie podyplomowe studia „Szkoleniowa Grupowa Psychologia Analityczna” (Katedra Psychoterapii UJ),
– program Psychologii Gestalt w Ośrodku Terapii Gestalt PSPP, Kraków (pod kierunkiem Jacka Pierzchały),
– szkolenie Terapii Neurolingwistycznego Programowania (Herman Mueller, Niemcy i Cristina Hall, USA),
– certyfikat terapeuty Society of Neurolinguistic Programming (Aptos, California, USA),
– dyplom Terapii Zachowań (Program Behawioralno-Poznawczy),
– szkolenie certyfikujące w zakresie Terapii Uzależnień Behawioralnych (uzależnienia od czynności: hazard, sexoholizm, etc.),
– certyfikat hipnoterapeuty (hipnoza Ericssonowska, hipnoza kliniczna – w Katedrze Psychoterapii UJ)
– szkolenie Terapii Zaburzeń Lekowych,
– szkolenie w zakresie Psychoanalizy Morenowskiej,
– staże w Oddziale Neurologii w Poznaniu, Oddziale Psychoz w Krakowie, Oddziale Dziennym Leczenia Psychoz w Krakowie, w poradniach specjalistycznych,
– pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego i Akadmii Medycznej we Wrocławiu,
– publikacje przedmiotowe
i inne.

Elżbieta Gleba

psycholog, psychoterapeuta

Praca:
1988-2007 – Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin w Lublinie
od 2007 r. – pracownik naukowo–dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

posiada certyfikat Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Wykształcenie
1987 – dyplom magistra psychologii z wyróżnieniem na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie;
1988 –  3-miesięczny stażu szkoleniowy w Klinice Psychiatrii UM w zakresie psychoterapii;
1988-92 – szkolenia z zakresu analizy transakcyjnej (prowadzący to m.in. Rudiger Rogoll, Raymond Hostie);
1989-90 – kurs terapii rodzin zorganizowany przez Zakład Psychologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży AM w Krakowie;
1991 r. – dwuetapowe szkolenie „Grupa Balinta” z prof. Stefanem Lederem w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;
1992–93 – szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i atestowane przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;
1993-94 -Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie;
2004-05 – cykl szkoleń na temat „Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja marzeń sennych” prowadzonych przez dra Waldemara Dudka w oparciu o koncepcję Karola Gustawa Junga;
2006 – rozpoczęcie systematycznego szkolenia w zakresie psychodramy u dr Elżbiety Galińskiej w Warszawie, kontynuowanego do chwili obecnej;
2007 – certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;
2011 –uzyskanie certyfikatu muzykoterapeuty na zakończenie 3-letniego cyklu szkoleniowego u dr Elżbiety Galińskiej w Warszawie.

Dla osób zainteresowanych również rozwojem duchowym lub integracją obu tych aspektów:
Od ok. 1995 r. – prowadzenie rozmów i konferencji dla uczestników rekolekcji ignacjańskich (Ćwiczeń Duchownych) w życiu codziennym oraz w domach rekolekcyjnych, a także sesji formacyjnych;
2000-2008 – prowadzenie warsztatów dla Księży i sióstr zakonnych zajmujących się formacją w swoich zgromadzeniach i seminariach. Miejsce: Centrum Formacji Duchowej OO. Salwatorianów w Krakowie.

Informacja dla klientów:
Każdy z nas staje wobec różnych życiowych wyzwań, które często mobilizują i zmuszają do wydobycia z siebie czegoś więcej. Próbujemy nie zrezygnować z ważnych pragnień, być wiernymi życiowym wyborom, ale nie w sposób sztywny, tylko taki, który daje nam poczucie wewnętrznej prawdy i pozwala stawać się bardziej sobą, znaleźć własny sposób i styl życia wartościowego i owocnego również dla innych. Bywają momenty trudne, gdy jest się o krok od utraty nadziei i sensu. Niekiedy musimy stwierdzić, że nie rozumiemy siebie i tego, co nas naprawdę wewnętrznie porusza. Bywamy rozczarowani innymi, sobą i światem. Proces dochodzenia do tego, o co chodzi i czego naprawdę chcemy, bywa naprawdę mozolny, a czasem towarzyszy mu też wewnętrzny ból i różne objawy.
Tym trudniejszy jest, jeżeli przechodzimy go samotnie. Ważne jest, gdy mamy kogoś, kto uważnie wysłucha, pomoże nazwać i zobaczyć to, co jest, przy kim spokojnie i uczciwie możemy spróbować odpowiedzieć na ważne dla nas pytania, szukając wspólnie drogi. Potrzebny jest tutaj czas i cierpliwość, a tym, co wyzwala, jest prawda…
Takie myśli przyświecały mi, gdy wybierałam drogę pracy z ludźmi. Sama we własnych poszukiwaniach ceniłam podejmowanie osobistych wyborów i decyzji, a także sytuacje i osoby, które mi na to pozwalały, nie narzucając niczego i pomagając powoli dojrzewać do zmian. Poszanowanie wolności i podmiotowości człowieka pozostaje dla mnie czymś ważnym. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcieliby podjąć dialog na temat własnego życia z kimś, kto gotów jest służyć własnymi kompetencjami i doświadczeniem, by pomagać im rozumieć siebie i odkrywać ich własny kierunek.

Skip to content